Główna » Aktualności

Katorga 2014 – zabawy dla paralotniarzy.

Autor: Kufeliusz dnia 4 września 2014 Jeden komentarz

Zmiana: 15.09.2014 – zdobyliśmy nowego sponsora dlatego wysokość składki wynosi teraz 10 złotych. Osobom, które wpłaciły już wpisowe Stowarzyszenie zwróci nadpłatę.

 

Stowarzyszenie Paralotniarzy Cumulus24 organizuje spotkanie paralotniarzy „Katorga 2014”, które ma być połączone z różnymi zabawami dla uczestników. Pomysłodawcą zabawy jest Tomek (Infblue). Planujemy, że spotkanie odbędzie się pod górą Chełm, ze względu na sponsora, 20 lub 21 września (w sobotę lub niedzielę) od godziny 10:00 do 18:30 – potem część nieoficjalna. Jeżeli pogoda nie będzie odpowiednia przesuniemy termin na 27 lub 28 września, również pod Chełmem chyba że ze względu na pogodę będziemy musieli przenieść się np. na Mszanę.

Sponsorami spotkania są Gmina Grybów oraz Konspol (dzięki naszemu koledze Łukaszowi). Wpisowe 10 zł, za które uczestnicy otrzymają całodzienne wyżywienie i napoje (bigos, wędliny, kiełbasy na ognisko, chleb, keczup, musztarda, woda, herbata i kawa) drobne pamiątki oraz puchary dla zwycięzców poszczególnych zabaw. Szukamy jeszcze sponsorów więc być może uda się obniżyć wpisowe. Zgłoszenia można przesyłać na adres kufeliusz@wp.pl.

Maksymalna ilość uczestników to 30 osób. Jeśli będzie niewielu chętnych to zabawy zorganizujemy tak by nikt nie musiał rezygnować  z uczestnictwa ale jeśli będzie więcej osób to dwóch członków Stowarzyszenia będzie musiało z ziemi koordynować spotkanie.

 

Niżej regulamin Katorgi 2014. Tak w skrócie pamiątkowe puchary otrzymają:

– piloci, którzy wykonają najdłużej trwający lot (3 pilotów),

– piloci, których łączny czas lotów w tym dniu będzie najdłuższy (3 pilotów),

– pilot, który wykona największą liczbę lotów w danym dniu,

– pilot, który wykona najbardziej precyzyjne lądowanie,

– pilot, który wykona najbardziej celny rzut paką (oczywiście z ziemi 😀 ) do strefy.

 

 

Regulamin

spotkania paralotniarzy „Katorga 2014”

  1. Stowarzyszenie Paralotniarzy Cumulus24 organizuje spotkanie paralotniarzy pod nazwą „Katorga 2014” pod górą Chełm w Kąclowej.

  2. W zabawach z elementami rywalizacji sportowej, które odbędą się w czasie „Katorgi 2014” mogą brać udział osoby posiadające uprawnienia do wykonywania lotów paralotnią zgodnie z polskim prawem potwierdzone aktualnym dokumentem oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

  3. Pilot, który chce wziąć udział w spotkaniu „Katorga 2014” powinien wysłać zgłoszenie na adres kufeliusz@wp.pl oraz wpłacić 30 złotych na rachunek bankowy Stowarzyszenia Paralotniarzy Cumulus24 nr 97 2030 0045 1110 0000 0381 9480 z dopiskiem „Katorga 2014 – wpisowe”. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz numer telefonu.

  1. Piloci biorący udział w zabawach podejmują samodzielnie decyzje o starcie, przebiegu lotu i lądowaniu.

5. [organizacja startów] Z uwagi na to, że w czasie „Katorgi 2014” ze startowiska na górze Chełm może korzystać większa niż zwykle liczba pilotów organizatorzy wprawdzają następujące zasady startów:

a) starty odbywają się z wyznaczonych przez organizatorów stanowisk,

b) organizatorzy będą wzywać pilotów na poszczególne stanowiska według listy wyznaczonej w drodze losowania,

c) wezwany pilot może:

– udać się na stanowisko startowe i przygotować się do startu a następnie w ciągu 120 sekund wystartować; jeżeli w tym czasie nie wystartuje musi opuścić stanowisko startowe a jego nazwisko zostanie umieszczony na końcu listy startowej,

– zrezygnować ze startu; w takim przypadku organizator wezwie kolejnego pilota z listy startowej; pilot, który zrezygnował ze startu zostanie wezwany ponownie na stanowisko startowe, kiedy tylko stanowisko będzie wolne (nie zostanie przesunięty na koniec kolejki),

d) pilot może pozostać na stanowisku startowym pomimo tego, że nie wystartował w ciągu 120 sekund po przygotowaniu się do startu jeżeli żaden z pilotów z listy startowej nie zdecyduje się wejść na to stanowisku startowe.

6. [czasy startów i lądowań] Starty rozpoczną się o godzinie 10:00. Lądowania muszą zakończyć się przed godziną 18:30. Pilot musi zakończyć swój ostatni lot przed upływem 7 godzin i 30 minut od swojego pierwszego startu. Organizatorzy prowadzą rejestr czasu startów i lądowań poszczególnych pilotów z dokładnością co do sekundy.

7. [liczba startów] Piloci mogą wykonać dowolną liczbę lotów.

8. [miejsce lądowania] Lądowania powinny nastąpić w miejscu wyznaczonym przez organizatora chyba że sprzeciwiają się temu względu bezpieczeństwa.

9. [najdłuższy lot] Celem zabawy „najdłuższy lot” jest wykonanie najdłużej trwającego lotu. Czas lotu jest określany na podstawie rejestru startów i lądowań organizatorów. Nagrody otrzyma trzech najlepszych pilotów.

10. [najdłużej w powietrzu] Zabawę „najdłużej w powietrzu” wygrywa pilot z największą sumą czasów wszystkich wykonanych przez niego lotów. Czas lotów jest określany na podstawie rejestru startów i lądowań organizatorów. Nagrody otrzyma trzech najlepszych pilotów.

11. [największa liczba startów] Zabawę „najwększa liczba startów” wygra pilot, który w czasie trwania Katorgi 2014 wykona największą liczbę startów. Nagrodę otrzyma najlepszy pilot.

12. [precyzyjne lądowanie] Zabawę „precyzyjne lądowanie” wygra pilot, który zakończy lot w w wyznaczonym celu albo najbliżej celu. Odległość mierzy się od miejsca pierwszego kontaktu pilota lub jego sprzętu z ziemią (od tej części tego miejsca, która jest najbliżej celu).

13. [rzut zapasem] Zabawę „rzut zapasem do strefy” wygra wygra pilot, który po wykonaniu określonej przez organizatorów liczby obrotów wokół własnej osi, rzuci zapasem do wyznaczonej strefy.

14. [lądowanie poza wyznaczonym miejscem] Loty, w których lądowania zakończyły się poza wyznaczoną strefą nie będą uwzględniane chyba, że takie lądowanie było podyktowane względami bezpieczeństwa. Decyzję o zaliczeniu lotu podejmuje organizator.

15. [remisy] Remisy w poszczególnych zabawach rozstrzyga się według następująych zasad:

– jeżeli czasy lotów pilotów w zabawie „najdłuższy lot” będą identyczne wygrywa ten pilot, który rozpoczął ten lot najwcześniej licząc od swojego pierwszego startu,

– jeżeli sumy czasów lotów pilotów w zabawie „najdłużej w powietrzu” będą identyczne wygrywa ten pilot, który swoje loty wykonał w najkrótszym czasie (licząc od czasu pierwszego startu do ostatniego lądowania),

– jeżeli piloci wykonali tę samą liczbę startów w zabawie „największa liczba startów” wygrywa ten pilot, który wykonał swoje starty w najkrótszym czasie (licząc od pierwszego do ostatniego startu),

– spośród pilotów, którzy wylądowali w celu lub najbliżej celu lądowania w zabawie „precyzyjne lądowanie” wygrywa ten, który rozpoczął lot zakończony tym lądowaniem najwcześniej licząc od swojego pierwszego startu,

– spośród pilotów, którzy trafili do strefy w zabawie „rzut zapasem do strefy” wygrywa ten, który rzucił zapas najdalej.

 16. [sprawy sporne] Wszystkie sprawy sporne związane z przebiegiem zabaw będą rozstrzygane przez Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Paralotniarzy Cumulus24. Sąd Koleżeński może korzystać m.in. z relacji pilotów, zapisów urządzeń gps, zdjęć i filmów wideo. Decyzje Sądu Koleżeńskiego w sprawach Katorgi są ostateczne.

regulamin Katorgi

Marcin (Kufeliusz)

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Jedna odpowiedź do wpisu “Katorga 2014 – zabawy dla paralotniarzy.”

  1. miro said:

    na obecną chwile za tydzień M2

Zostaw odpowiedź:

Musisz się zalogować aby móc komentować.

Copyright ©2024 Cumulus24 – portal zrzeszający paralotniarzy z Beskidu Niskiego i nie tylko…, wszystkie prawa zastrzeżone. Webmaster: janec